Каталог ведущих предприятий Донбасса

Интернет-Донбасс Реклама и размещение О проекте О фирме

  
[1] 2


ДП "Донецкий экспертно-технический центр"
Вид деятельности Обеспечение научно-технической поддержки государственного надзора за охраной труда и промышленной безопасностью
Город Донецк
Адрес бул. Шевченко, 27, 8 этаж
Телефон (062) 345-01-30
Факс (062) 345-01-31
Руководитель Начальник - Агафонов Александр Васильевич
E-Mail office@detc.dn.ua
E-Mail
Web www.detc.dn.ua
логоДержавне пiдприємство Донецький експертно-технiчний центр створено у березні 1995 року на підставі наказу Держнаглядохоронпрацi України, як самостійне госпрозрахункове підприємство з функціями юридичної особи.
Основними завданнями ДП Донецькiй ЕТЦ є забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду за охороною праці та промисловою безпекою.
Сьогодні ДП Донецькiй ЕТЦ проводить роботи за напрямками, основними з яких є:
I. Експертиза на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам з охорони працi:
 • проектної документації на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, виготовлення машин, обладнання та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників, нових технологій;
 • проектів будівництва гірничодобувних та переробних підприємств щодо охорони праці та раціонального використання мінеральної сировини;
 • проектів заходів щодо охорони будівель і споруд від шкідливого впливу гірничих робіт;
 • проектів гірничих відводів, планів розвитку гірничих робіт і проектів розробки родовищ, твердих, рідинних і корисних газоподібних копалин;
 • матеріалів на списання запасів корисних копалин;
 • проектів на ліквідацію гірничодобувних підприємств, нафтових і газових свердловин;
 • проектів виконання підривних робіт;
 • науково-технічних робіт;
 • проектів будівництва і експлуатації комплексів по виготовленню вибухових речовин;
 • об'єктів електроенергетики та промислового електрообладнання;
 • устаткування (механізмів), що відпрацювало нормативний термін, а також відновлених після аварії, реконструкції на їх придатність до подальшого використання;
 • нових об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення, що вводяться в експлуатацію та тих, що реконструюються;
 • зразків нових машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва, нових технологій перед одержанням дозволів органів державного нагляду за охороною праці на їх впровадження та виготовлення;
 • стану будівель, споруд, машин, механізмів;
 • технологічних процесів, машин, механізмів, обладнання, транспортних засобів, хімічних речовин, їх з'єднань та іншої небезпечної продукції, у тому числі придбаних за кордоном.
  II. Крiм цього Центр проводить:
 • обстеження діагностичних центрів та електровимірювальних лабораторій;
 • обстеження технічного стану металоконструкції зварних і клепаних з'єднань, основних деталей устаткування, у тому числі об'єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтодобувних, нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, вантажопідіймальних споруд;
 • технічний огляд випробування, обстеження парових і водогрійних котлів, посудин, які працюють під тиском, наповнювальних станцій, трубопроводів пари і гарячої води, підіймальних споруд та електроустаткування;
 • технічний огляд та експертне обстеження ліфтів, обстеження підприємств і організацій щодо видачі дозволу на монтаж, технічне обслуговування, ремонт, експлуатацію ліфтів;
 • сертифікацію і сертифікаційні випробування машин, механізмів, транспортних та інших засобів виробництва, технологічних процесів і робіт, систем якості згідно з чинними нормативно-правовими актами і стандартами;
 • сертифікацію і аудит систем управління охороною праці, промислової і екологічної безпеки підприємств;
 • розробку систем управління охороною праці, якістю, промислової і екологічної безпеки;
 • технічне забезпечення реєстрації технологічних транспортних засобів, технологічного огляду зареєстрованого транспорту, а також експертизи об'єктів транспорту і зв'язку;
 • обстеження будинків, споруд і інженерних мереж з метою визначення технічного стану будівельних конструкцій і можливості їх подальшої безаварійної експлуатації;
 • психофізіологічного "обстеження" працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки, а також претендентів на ці роботи з метою професійного підбору та психофізіологічної експертизи;
 • навчання з питань охорони праці посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій, а також професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються де виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • атестації зварювальників і фахівців неруйнівного контролю.
  III. Виконання наукових дослiджень в галузi промислової безпеки та охорони працi.
  Над виконанням поставлених завдань у Центрі зайнято 79 експертів. Два ведучих технічних експерта пройшли навчання за курсом "Аудит систем менеджменту" на фірмі ТЮФ Рейнланд Интер Серт ГмбХ" Німеччина. У Центрі працюють п'ять докторів технічних і медичних наук, вісім кандидатів наук, чотири професори. Три співробітника Центру удостоєні високого звання лауреата Державної премії.
  У структурі Центру функціонують науково-дослідний відділ та чотири комплексних відділи розташованих у містах Маріуполі, Краматорську, Горлівці, Красноармійську.
  В Центрі діє відділ навчання та психофізіологічної експертизи, який здійснює навчання з питань охорони праці посадових осіб і фахівців та психофізіологічне обстеження працівників.
  Центр у повному обсязі укомплектований нормативно-правовими актами з охорони праці та промислової безпеки, технічною, навчально-методичною і довідковою літературою, директивними та іншими матеріалами, необхідними для проведення навчання та виконання відповідних видів експертиз.
  Для вирішення проблем безпеки центром залучаються ведучі вчені академічної і галузевої науки. За результатами проведених наукових досліджень підготовлено ряд керівних документів із створення безпечних умов праці на підприємствах різноманітних галузей промисловості, у тому числі вугільної. Фахівці центру безпосередньо брали участь у розробці стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу України.
  Ряд наукових досліджень центру виконано на рівні відкриттів. Результати роботи центру широко висвітлюються в науково-технічних виданнях. За останні роки співробітниками центру опубліковано більш ніж 20 статей та монографій, Результати роботи центру демонструвалися на міжнародних і спеціалізованих виставках, проведених в Україні та відзначені дипломами виставок. У листопаді 2005 року „Бюро Міжнародної Сертифікації" видало Центру сертифікат ISO 9001:2000, системи менеджменту якості, а на початку 2006 року Центр акредитовано як орган із сертифікації систем керування професійною безпекою і здоров'ям - OHSAS 180001.

 • Украинская Баннерная Сеть
  Создание и поддержка:
  "Медиа Холдинг Интернет-Донбасс"
  2004 internet.dn.ua
  Рекомендуется для просмотра в Microsoft IE 6.0+, Mozilla/Firefox 1.5+ или Opera 9.0+